Peraturan menyatakan bahawa forum membayar bonus mingguan tetapi tiada ahli menerima bonus daripada forum